DOO "LIRA"

PREDUZEĆE ZA RADNO OSPOSOBLJAVANJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

Kikinda
DOO "LIRA" DOO "LIRA"

DOO "LIRA"

Osnovana je 2001. godine kao jedan organizacioni deo AD Livnica "Kikinda" u skladu sa zakonom o zapošljavanju invalida.

Kikinda
DOO "LIRA" DOO "LIRA"

DOO "LIRA"

Ime LIRA je skraćenica od Livnički Invalidi Rada jer su pri osnivanju sve zaposlene osobe sa invaliditetom bili invalidi rada

Kikinda
DOO "LIRA" DOO "LIRA"

DOO "LIRA"

2003. godine "LIRA" se izdvaja kao posebno pravno lice (DOO) a u postupku privatizacije biva privatizovana gde AD Livnica "Kikinda" postaje 100% vlasnik "LIRE"

Kikinda
DOO "LIRA" DOO "LIRA"

DOO "LIRA"

Zajedno sa AD Livnica "Kikinda", "LIRA" postaje jedno od preduzeća koje posluje u okviru kompanije CIMOS iz Kopra, Slovenija.

Kikinda
DOO "LIRA" DOO "LIRA"

O NAMA

Ime ''Lira'' je skraćenica od livnički invalidi rada, jer su prilikom osnivanja, sve zaposlene osobe sa invaliditetom bile invalidi rada. Danas DOO ''Lira'', pored osoba kojima je u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju utvrđena preostala radna sposobnost, zapošljava i osobe sa intelektualnom ometenošću, osobe oštećenog sluha, ratne vojne invalide i osobe kojima je u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom utvrđen status osobe sa invaliditetom. U DOO ''Liri'' zaštitnoj radionici zaposleno je  90 radnika. Od ukupnog broja radnika, 66 zaposlenih ima utvrđen status osobe sa invaliditetom.  

Od preduzeća koje je za delatnost imalo pretežno pružanje usluga, DOO ''Lira'' proširila je svoju delatnost i na oblast proizvodnje. Danas preduzeće, koje je registrovano kao preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, posluje kroz nekoliko delatnosti proizvodnog i uslužnog karaktera.

DOO ''Lira'' ispunjava zakonske uslove i standarde za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije. Preduzeće zapošljava stručne radnike: savetnika za integraciju na radnom mestu, savetnika za profesionalnu asistenciju i instruktora praktične nastave. Ima odgovarajući prostor i tehničku opremu za radno osposobljavanje i rad osoba sa invaliditetom, kao i akreditovane programe stručnog osposobljavanja.

DOO ''Lira'' korisnik je kolektivnog brenda ''FER PROIZVOD'' za robu i usluge koje proizvode, odnosno pružaju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Kupovinom proizvoda ili korišćenjem usluga koje nose brend ''FER PROIZVOD'' podržavate rad i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

English
English

 

DELATNOSTI DOO ''LIRE''

PROIZVODNE DELATNOSTI:

1. ŠIVENJE PROIZVODA OD TEKSTILA

2. ŠIVENJE PROIZVODA OD KOŽE

USLUŽNE DELATNOSTI:

1. IZRADA VEZA

2. USLUŽNO KROJENJE

3. HEMIJSKO ČIŠĆENJE

4. USLUGE PREPRAVKI GARDEROBE

5. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

6. ODRŽAVANJE HIGIJENE