Šivenje proizvoda od kože

U DOO ''Liri'' nalazi se i radionica za šivenje proizvoda od kože. U ovoj radionici proizvode se lična zaštitna sredstva od kože.

Proces izrade proizvoda u  radionici je zaokružen, od krojenja i šivenja do kontrole i pakovanja.
U sektoru za šivenje zaštitne opreme od kože izrađuju se rukavice, kecelje i kamašne. Svi artikli se mogu proizvoditi od različitih materijala, sa namenskim dodacima, u zavisnosti od potreba kupca.

 

DOO ''Lira'' nosilac je brenda ''FER PROIZVOD'' za robu i usluge koje proizvode, odnosno pružaju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Kupovinom proizvoda, odnosno korišćenjem usluga koje nose brend ''FER PROIZVOD'' podržavate rad i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

 

English
English